De jacht op zorgbehoevenden is open

(tijd) - De Vlaamse minister van Gezondheidsbeleid Wivina Demeester, had de nieuwsstilte van augustus afgewacht om de afhankelijkheidsverzekering opnieuw van onder het stof te halen. Haar collega van Welzijn, Luc Martens legde er enkele maanden later zijn plan naast. En vorige week nog kwam de SP met een eigen voorstel op de proppen. Op federaal niveau stelt premier Dehaene dat een Vlaamse zorgverzekering kan. Maar dat belet niet dat zijn minister van Sociale Zaken, De Galan, ondergronds werkt aan een federale formule. En ook de privé-verzekeraars lonken naar de markt van de zorgafhankelijkheid. De jacht op de zorgafhankelijke lijkt opnieuw open verklaard.Dat de bevolking vergrijst, is al lang bekend. Schattingen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek geven aan dat tegen 2030 een derde van de Belgen ouder dan 60 zal zijn. Het dalend geboortecijfer en de toename van de levensverwachting leiden niet alleen tot onzekerheid over de betaalbaarheid van de toekomstige pensioenen. Het fenomeen van de dubbele vergrijzing - de stijging van het aantal hoogbejaarden in de groep van de 60-plussers - brengt ook een toename van zorgbehoevendheid met zich mee. Steeds meer bejaarden kunnen zich niet meer alleen redden en dat duwt de uitgaven voor verzorging en opvang de hoogte in. Niet alleen de kosten van medische verzorging stijgen, ook de uitgaven van bijvoorbeeld een rusthuisverblijf of van thuisverzorging.