De Japanners zijn er!

We hebben onze voorliefde voor een aantal gesloten landenfondsen nooit onder stoelen of banken gestoken. In afwachting dat een aantal kleinere waarden weer naar redelijker niveaus dalen, kijken we alvast over de grenzen van onze beurs. Ook de Japanners kijken nu meer en meer over de grenzen van hun eigen land als het op beleggen aankomt.