De joker

Het noodkabinet Dehaene I is aan zijn tweede zittijd bezig. De kansen op slagen lijken gering, maar je weet natuurlijk nooit. Het begrotingsdeel van het herexamen kondigde zich immers als een erg harde dobber aan, maar voor zover bekend werd dit in de praktijk een lachertje. CVP en PS raakten het de afgelopen weken niet eens over de cijfers van de bijsturing. De PS verweet de CVP veel te pessimistische prognoses te hanteren, de CVP oordeelde dat de PS blijk gaf van een onverantwoord cijferoptimisme. Maar de verwachte konfrontatie bleef uit. Want toen de regeringstop zich eind vorige week echt met de zaak ging bemoeien, bleken een twintigtal miljarden in een handomdraai gevonden. Die snelheid doet vragen rijzen over de ernst van de bijkomende begrotingsmaatregelen. Maar het stelt de CVP-top alvast in staat zijn basis volgend weekend de gevraagde bijsturing van de ontwerpbegroting te bezorgen.