De juiste toedracht van de vierdaagse werkweek

De onlangs in het paritair komitee voor het bouwbedrijf inzake bedrijfsplannen gesloten kollektieve arbeidsovereenkomst, heeft al heel wat inkt doen vloeien. In tal van kranteartikels is aan de arbeidsherverdelende innovaties waartoe op sektorniveau is besloten en waarvan de bouwondernemingen naar believen gebruik zullen kunnen maken, veel aandacht besteed. Als initiatiefneemster verheugt de Nationale Konfederatie van het Bouwbedrijf (NCB) zich over die ruime weerklank, maar het is zeker niet overbodig nog eens extra in het licht te stellen waar het met de bedrijfsplannen tot herverdeling van de arbeid in de bouwsektor precies om te doen is, want daar bestaan heel wat misvattingen over.