Advertentie
Advertentie

De juridische argumenten van VT4

(tijd) - De commerciële zender VT4 verzamelde een handvol juridische argumenten om bij de Raad van State de schorsing van het ministerieel besluit van minister Weckx aan te vragen. De twee belangrijkste zijn dat de Vlaamse minister van kultuur volgens VT4 haar recht op vrije meningsuiting schendt, evenals het EU-verdrag en de Europese TV-richtlijn.VT4 schuift in zijn aanvraag tot schorsing van het ministerieel besluit enkele juridische argumenten naar voor. Ten eerste zou de Vlaamse minister van kultuur het recht van vrije meningsuiting van VT4 schenden, alsook het recht van de burger om kennis te nemen van die meningsuiting. Beide worden gewaarborgd door het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, argumenteert VT4. De zender verwijst naar het Lentia-arrest (1993) van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin gesteld wordt dat een openbaar televisiemonopolie strijdig is met dit verdrag.