De kabelfirma's zijn niet verplicht om Eurosport door te geven, zegt rechter

BRUSSEL (belga) - De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft Eurosport vrijdag in kort geding in het ongelijk gesteld in het geschil tussen de sportzender en een hele reeks Brusselse en Vlaamse kabelmaatschappijen. Volgens de rechter waren de kabelfirma's niet contractueel verplicht om het signaal van de sportzender te verdelen.Eurosport, een consortium van openbare omroepen, stond destijds toe dat de verdeling van zijn signaal door de Belgische kabelmaatschappijen gratis kon gebeuren. In 1993 zegde Eurosport evenwel die contracten op. De zender gaf te kennen voortaan een vergoeding te willen. Eurosport vroeg 30 frank per abonnee en per jaar. Dat bedrag, samen met de inkomsten uit reclame, moet de zender leefbaar houden en in staat stellen de duurdere rechten op sportmanifestaties aan te kopen.