Advertentie
Advertentie

De kameraden

Onder de vorige regering werden de sociale partners in het algemeen en de vakbonden in het bijzonder nog met de nodige egards behandeld. Niet dat de vakbonden toen nog het land regeerden, zoals in de jaren zeventig, maar het was toch best ze niet te veel tegen de haren in te strijken. De bevoorrechte relaties tussen de regeringspartijen en de kleurvakbonden waren hier zeker niet vreemd aan. Toen de paars-groene meesters in de Wetstraat hun intrede deden, zorgden zij ook voor nieuwe sociaal-economische zeden. Het belang dat Guy Verhofstadt aan de sociale partners hecht, is marginaal. Ontzuiling en herstel van het primaat van de politiek, zo heet dat in het paars-groene jargon.Althans aan deze kant van de taalgrens. Want bij de Franstalige regeringspartijen tieren politiek cliëntelisme en particratie nog steeds welig en als het erop aan komt zijn PS en FGTB nog steeds twee handen op een buik. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de pogingen van de federale minister van Ambtenarenzaken, Luc van den Bossche, om de top van de federale administratie te depolitiseren, onophoudelijk gedwarsboomd worden door de PS-vice-premier, Laurette Onkelinx. Die ontvangt haar bevelen nog steeds rechtstreeks uit de Keizerslaan.Dat het PS-etatisme nog springlevend is, bewees Onkelinx vorig jaar al, toen ze koppig aan haar dirigistisch Rosetta-banenplan vasthield. Nu slaat ze opnieuw toe met de overschakeling van het stelsel van de loopbaanonderbreking naar dat van het tijdkrediet. Om wie niet aan de voorwaarden voor het tijdkrediet voldoet alsnog de kans te geven loopbaanonderbreking aan te vragen, talmt Onkelinx met de publicatie van de tijdkredietwet in het Staatsblad. Dit zeer tegen de zin van de werkgevers in. Die hebben met het Onkelinx-mes op de keel het tijdkrediet geslikt en moeten nu met lede ogen toezien hoe de minister de werknemers van twee walletjes laat eten.Klap op de vuurpijl is dat de minister de premies voor het tijdkrediet wil laten uitbetalen door de kameraden van de vakbond, zoals al jaren gebeurt voor de werkloosheidsvergoedingen. De premies voor loopbaanonderbreking worden rechtstreeks door de RVA uitbetaald. Die RVA doet dat blijkbaar te snel en te efficiënt, want voor de tijdkredietpremies wil Onkelinx naast de RVA ook de vakbonden inschakelen. De RVA blijft bevoegd voor de goedkeuring van de dossiers, maar de vakbonden worden bevoegd voor het opstellen en uitbetalen ervan. Zij zullen hiervoor door de overheid vergoed worden. Een vergoeding die meer dan welkom is nu de gedaalde werkloosheid bij de bonden voor lagere inkomsten zorgt.Of hoe administratieve vereenvoudiging en ontzuiling moeten wijken voor het hoger vakbondsbelang. Met de uitbetaling van de premies voor het tijdkrediet krijgen de bonden een nieuw instrument in handen om, op overheidskosten, aan klantenwerving en -binding te doen.Wat Guy Verhofstadt hier als persoon en liberaal van denkt, blijkt duidelijk uit zijn Burgermanifesten. Hoe Guy Verhofstadt hier als premier over denkt, hebben we nog niet mogen horen.Stefaan HUYSENTRUYT