De Keersmaeker tegen regionalizering landbouw

(tijd) - Staatssekretaris voor landbouw De Keersmaeker heeft zich in een vraaggesprek met De Standaard nog eens uitdrukkelijk gekant tegen een eventuele regionalizering van de landbouw. Daarvoor is deze ekonomische sektor in ons land te kleinschalig, zou een verdere opsplitsing van de bevoegdheden "tot nutteloze verwikkelingen leiden' en zou voorbijgegaan worden aan het feit dat het landbouwbeleid in eerste instantie op Europees en niet langer op landelijk, laat staan gewestelijk niveau wordt bepaald.