De klassieke kostprijs-boekhouding heeft afgedaan

Prof. Theeuwes zei dit tijdens het tweedaagse seminarie over de nieuwe trends in "management accounting' dat in de voorbije twee dagen in Brussel werd georganizeerd door het George Leonard Associate Goldratt Institute en de Fiskale Hogeschool van de EHSAL. Volgens Theeuwes steunt de traditionele visie inzake kostprijs op een hypotese die enkel rekening houdt met goedgekende produktie- en distributieprocedures. In een dynamische kopersmarkt moeten die procedures echter bijzonder flexibel zijn en is er geen plaats voor kostentoewijzingen. "Het probleem is', stelt prof. Theeuwes, "dat bedrijven de gegevens uit de bestaande jaarbudgetten gebruiken om te meten welke gevolgen bepaalde veranderingen in het produktie- of distributieproces zullen hebben.' Wat in een bepaalde afdeling van de onderneming wordt beslist, heeft uiteindelijk soms heel onverwachte gevolgen voor de financiële situatie van de onderneming. Op die manier worden verkeerde beslissingen genomen. Prof. Theeuwes is een verdediger van de geldstroom-teorie. Lange- termijnprojekten worden beoordeeld op grond van de geldstromen door berekening van de discounted cash flow of de net present value. Voor operationele korte- termijnbeslissingen is dat ongewoon. In geval van een wijziging in het produktieproces wordt de weerslag ervan berekend aan de hand van (gekende) kostprijzen en uurlonen. Maakt men integendeel gebruik van het geldstroom-koncept, dan kunnen de werkelijke ekonomische gevolgen van de beslissing worden gemeten, zegt prof. Theeuwes. De weerslag van een wijziging in het produktieproces moet daarom opgevolgd worden tot het moment dat er geld in of uit de onderneming vloeit omdat de gevolgen van die wijziging pas op dat moment meetbaar zijn. Enkel wanneer goederen worden gekocht of verkocht is er sprake van een reële ekonomische uitwisseling. Goederen verplaatsen binnen de onderneming, zeg maar van de produktie- naar de voorraadafdeling, heeft geen invloed op de werkelijke geldstromen, aldus prof. Theeuwes.