De KMO als beleidsnorm

Er is tegenwoordig heel wat te doen over de noodzaak van een specifiek op KMO's gericht beleid, zowel nationaal, gewestelijk als Europees.