De knepen van een goed expat-beleid

Als één domein in het personeelsbeleid van de onderneming groot nut kan hebben voor de uitwisseling van ervaring, dan is het wel het beleid ten aanzien van medewerkers die voor langere tijd naar het buitenland gaan werken (expatriates) of vanuit het buitenland worden aangetrokken (impatriates). Voor huisvesting en de schoolgelden van de kinderen werk je het best met een budget om te vermijden dat de administratiekosten te hoog oplopen, adviseert Jos Windelinckx, die verantwoordelijk is voor het expat- en impat-beleid bij Sony Europe in Brussel.