Advertentie
Advertentie

De koning zal ook een koningin kunnen zijn

(tijd) - De ministerraad heeft vrijdag het voorstel tot herziening van de artikelen 60 en 61van de grondwet goedgekeurd die de koninklijke troonopvolging regelen. Daardoor wordt het mogelijk dat ook vrouwen koning worden. Mannen en vrouwen worden in de erfopvolging volledig gelijk. Alleen het eerstegeboorterecht zal bepalend zijn.