Advertentie
Advertentie

De kontesteerbaarheid van bancaire markten

De woelige campagnes die zich in verschillende EG-landen hebben afgespeeld in verband met het referendum over het Verdrag van Maastricht, hebben de verdienste de verdere vervolmaking van de Europese Markt te belichten. In de hiernavolgende kolommen zal kritisch nagegaan worden of de vorming van een geïntegreerde markt wel degelijk aanleiding geeft tot een sterke konkurrentietoename vanwege de buitenlandse instellingen. Dit zal aan de hand van de kontesteerbaarheidsteorie gedaan worden.