De kool en de geit

De onderhandelingen over een nieuwe herschikking van een deel van de Belgische staatsschuld zijn vlot afgerond. België begint dan ook al enige ervaring te krijgen met het herschikken van zijn schuld. Twee jaar geleden werd reeds een gelijksoortige operatie van grotere omvang doorgevoerd. Thans gaat het om een aktualizering van de operatie van toen.