Advertentie
Advertentie

De kritische weblogger van Bagdad

(tijd) - Wie wil weten hoe het is om in het belegerde Bagdad te wonen, moet het boek lezen van de 'Bagdad Blogger' Salam Pax. Deze anonieme 29-jarige jongeman houdt op het internet een geestig en bijwijlen sarcastisch dagboek bij. Een deel van zijn Bagdadse webkroniek, van september 2002 tot de zomer van 2003, is gebundeld in een boek dat naar het Nederlands vertaald werd als 'Salam Pax'.