De KU Leuven, Departement Toegepaste Economische Wetenschappen, begint volgend academiejaar met een lessenreeks 'Initi

De KU Leuven, Departement Toegepaste Economische Wetenschappen, begint volgend academiejaar met een lessenreeks 'Initiatie tot ondernemen', met de bedoeling studenten te sensibiliseren voor het ondernemerschap. Als smaakmaker werden drie lezingen gehouden. De eerste avond handelde over 'Hebben ondernemingen in onze samenleving een sociale rol te vervullen?' (zie Tijd van 21 maart). De tweede lezing handelde over 'Ondernemen: wat betekent het eigenlijk?' Een verslag van die tweede avond.