De kunsthandel vergadert

Zowat alle beroepsorganisaties die zich bezighouden met de belangen van de kunsthandel, van veilinghuizen over antiquairs tot galeries, zijn verenigd in de overkoepeldende vereniging Ubema (tel.: 03/233.13.45). Die vereniging hield op 15 oktober haar algemene vergadering, gevolgd door een colloquium. In opvolging van Jacques Garnier werd Adriaan Raemdonck tot nieuwe voorzitter aangesteld. Sprekers op het colloquium waren onder meer Danny Devos en Yasmine Kherbache, die namens hun vereniging, het NICC, een pleidooi hielden voor de artistieke en sociale belangen van kunstenaars. Zij prezen zich gelukkig dat er een wetsontwerp klaar is voor de verbetering van het sociale statuut van de kunstenaar, maar betreurden dat het fiscale statuut van de kunstenaar nog steeds onzeker is. Andere sprekers op het colloquium waren hoofdcommissaris Annie Moulin en hoofdinspecteur Dirk Declerck van het Art Research Team van de federale politie. Zij behandelden de kunstdiefstallen in België. Volgens hen vindt 68 procent van de diefstallen plaats bij particulieren, 24 procent in kerken en 8 procent in musea, galerijen en veilinghuizen. In België worden jaarlijks zon 1.000 kunstroven gepleegd, met een gemiddelde van 10 voorwerpen per diefstal. Annie Moulin en Dirk Declerck stelden ook een cd-rom voor, die de belangrijkste in België gestolen kunstwerken weergeeft. Het gaat om 15.000 voorwerpen. Deze cd-rom wordt iedere twee maanden geactualiseerd. Het aanwezige publiek merkte echter op dat een dergelijk systeem geen zin heeft, omdat de antiquair onmiddellijk moet kunnen weten of een aangeboden voorwerp al dan niet gestolen is. Alleen een uitgebreide databank op internet kan het probleem oplossen. Ten slotte werd onder leiding van meester Chazal uit Parijs gediscussieerd over het begrip unidroit, wat staat voor het al dan niet teruggeven van gestolen of ontvreemde kunstwerken. Men slaagde er niet in het begrip unidroit juridisch te omschrijven. Moet bijvoorbeeld de etnische kunst, die tijdens de koloniale periode naar Europa kwam, teruggegeven worden aan de landen van oorsprong? De meeste Europese landen zijn gekant tegen de teruggave. België heeft ter zake nog geen standpunt ingenomen. VeilingsresultatenDe veiling van 21, 22 en 23 oktober bij Bernaerts in Antwerpen bracht, incluis de commissie, 1 miljoen euro op voor de geveilde kunst en antiek, en 190.000 euro voor de grafiek en boeken. Het schilderij Portret van een arabier van Emile Claus verwisselde van eigenaar voor 52.080 euro. Een goede prijs, aangezien de voorstelling op het doek veel minder populair is dan andere themas van Claus, zoals zijn zichten op de Theems. Van Frits van den Berghe werd het schilderij Adam en Eva geveild, het haalde een matige 31.000 euro. Een romantisch schilderij uit 1904 van Evert Jan Boks, met de voorstelling van een groep dames in een bibliotheek, werd verkocht voor 39.600 euro. Bernaerts veilde ook enkele belangrijke kunstdrukken. Een door Edgard Tytgat geïllustreerd boekje, uitgegeven naar aanleiding van de dood van Rik Wouters, bracht 13.530 euro op. De ets De intrede van Christus in Brussel van James Ensor, een iets latere druk, was goed voor 20.320 euro.Bij het Antwerpse veilinghuis Amberes werd op 14 oktober ook een werk van Frits Van den Berghe geveild. Het ging om de aquarel De geboorte uit 1926, die 50.000 euro opbracht, exclusief de kosten. Bronzen beeldhouwwerken behaalden ook goede prijzen. Zo bracht een beeldengroep met twee bronzen dromedarissen van Th.van Ryswyck 18.000 euro op, en het werk De laatste koets van Albéric Collin 17.000 euro. In Amsterdam hield Sothebys op 22 oktober een veiling van 19de-eeuwse schilderijen. De veiling bracht in totaal 4,7 miljoen euro op. De romantische schilders werden sterk gewaardeerd. Het hoogtepunt van de veiling was het Gezicht op Nijmegen met de Sint-Stevenskerk door Cornelis Springer, dat voor 488.000 euro gekocht werd door een Zuid-Amerikaanse verzamelaar. Een IJsgezicht met arrenslee van B.C. Koekkoek haalde 305.000 euro. Ook de werken uit de Haagse en Amsterdamse School, wat staat voor het Nederlandse impressionisme, waren erg in trek. Een Strandgezicht met spelende kinderen, geschilderd door Jan Zoetelief Tromp, haalde de recordopbrengst van 231.800 euro. Niet minder dan drie werken van Isaac Israels behoren tot de toptien van de veiling, zij werden verkocht voor 280.600, 195.200 en 170.800 euro. Een poezenschilderij van Henriëtte Ronner werd afgeslagen voor 100.040 euro, ongeveer viermaal de richtprijs. TaxatiedagOp maandag 28 oktober taxeren experts van Sothebys in het landgoed Lavalière, aan de Wijnegemsteenweg 190 in s Gravenwezel, kunst en antiek. Belangstellenden kunnen er van 10 tot 17 uur kunstvoorwerpen, zoals schilderijen en tekeningen, aardewerk en porselein, glas en kristal, zilver en juwelen, art deco, sculpturen, kunstvoorwerpen en meubelen, kosteloos laten taxeren. De aanwezigheid van de experts van het internationale veilinghuis Sothebys biedt ook de gelegenheid informatie in te winnen over de oorsprong, datering, maker en waarde van kunstvoorwerpen. Voor grote of kwetsbare objecten kan dat eventueel aan de hand van fotos. Meer inlichtingen bij Sothebys België, Anne Helman, tel.: 02/62.77.182.