De kwelling van een zomer op straat

(tijd) - Bij de eerste vrieskou staan ze er: de goede zielen die een paar liter soep of dekens te veel hebben voor de mensen op straat. In de zomer hebben daklozen geen publicitaire waarde voor koffieproducenten. Maar in tegenstelling tot wat men zou denken, hebben daklozen het pas moeilijk wanneer het warm genoeg is om de nacht door te brengen in openlucht.