De laatste loodjes van het interprofessioneel overleg

In Duitsland zou de grootste vakbond voor de komende jaren akkoord zijn met enkel een indexering van de lonen. In Nederland gaan de sociale partners akkoord met een tijdelijke loonstop. En hoe zal het Belgische centraal akkoord er uitzien? Gisteravond gingen de onderhandelaars van vakbonden en werkgevers opnieuw rond de tafel zitten. Rond 10 uur worstelden zij nog met 5 punten: de verklaring over de konkurrentiepositie, de overuren, het minimumloon, de oudere werklozen en de grens voor het terugbetalen van de vervoerskosten. (Foto: Didier Lebrun - Photo News)