De leningen euro en het sociaal Europa

De Economisch Monetaire Unie en de euro zijn voor sommigen een gedroomd alibi om het sociale Europa ter discussie te stellen. Zo pleit de laatste 'World Economic Outlook' van het IMF eens te meer voor een radicale deregulering van de arbeidsmarkt om het verlies van het monetaire instrument in de Europese muntunie te compenseren. Deze zienswijze verbergt echter het feit dat Europa inzake de EMU een keuze kan én moet