De les van spiritualiteit

Is spiritualiteit niets voor onze digitale samenleving en mentaliteit? Veeleer het tegendeel, als we het boek van Wil Derkse geloven, die zelf verbonden is als oblaat aan de benedictijnse Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem. In Een levensregel voor beginners vindt de lezer niets van de new-agespiritualiteit die aan deze levenshouding zon slechte naam gegeven heeft, wel integendeel. Derkse onder andere ook hoogleraar wijsbegeerte, vader van twee dochters en redacteur van Streven stelt immers dat vele elementen uit de benedictijnse spiritualiteit en de daarmee verbonden levensstijl zeker ook buiten de kloostermuren vruchtbaar kunnen werken. En dan duidt hij specifiek op het bedrijfsleven.Niet toevallig heeft hij voor de regel van Benedictus gekozen die zelf een leek was en geen clericus omdat die orde op een alledaagse, zinnige manier omspringt met het spirituele leven en met het gemeenschapsleven in en buiten het klooster. Het meest down to earth, noemt Derkse dat, het minst spectaculair van alle kloosterorden. Bij hen gaat het erom hetzelfde anders te doen, niet om naar heel nieuwe en andere inzichten of mystieke ervaringen op te klimmen.Ik heb ervaren, schrijft hij bij wijze van inleiding, dat de benedictijnse spiritualiteit een ware Fundgrube is van oude en toch steeds nieuw te incarneren inzichten betreffende goed leiderschap, verstandige besluitvorming, vruchtbare communicatie, goed human resource management, een heilzame omgang met conflicten, een gezegende en ruimte gevende levensstijl.Vanwege haar eenvoud kan de benedictijnse spiritualiteit ook het best overgezet worden naar andere terreinen van de samenleving, en naar verbanden die geen rechtstreekse religieuze binding hebben. Binnen de kloostermuren komt het er immers op aan te streven naar het schenken van aandacht aan alle activiteiten, waarbij de ene niet minder waard is dan de andere. Wie immers in kleine zaken aandacht schenkt aan kwaliteit, zal dat ook automatisch in grote doen, die twee dingen zijn onverbrekelijk verbonden.Die aandacht dient overigens ook te gaan naar andere leden van de gemeenschap: een aandacht voor dialoog en voor overleg is een belangrijke troef voor deze gemeenschap en vandaar is gauw de link gelegd naar het ondernemersleven. We blijven steeds en dagelijks, schrijft Derkse, beginners op onze pelgrimsweg naar een betere kwaliteit van leven. Zelfs wat als beperking dient de kloosterregels wordt ervaren als een vorm van positief denken, het stellen van positieve waarden. De spirituele groei die daaruit voortkomt dient ook door ieder in het bedrijfsleven ter harte genomen te worden. Met dit boek benadert Derkse motieven als waarden en normen langs een heel bijzonder kant. GELWil Derkse: Een levensregel voor beginners; benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven. Lannoo, Tielt, 2000. Pb., 126 blz., 495 frank, ISBN 9020941844.