De levensverzekering vandaag

(tijd) - De levensverzekeringsmarkt in ons land is goed voor een jaarlijks incasso van 75 miljard frank. Daarvan gaat zowat 40% naar de groepsverzekering en 60% naar de individuele verzekering. Aan het aantal lopende levensverzekeringskontrakten is evenwel maar moeilijk te merken hoe sterk de levensverzekering verspreid is onder de bevolking. Het aantal individuele polissen beloopt om en bij de 4,8 miljoen, waarvan 800.000 in de tak volksverzekering, dat zijn levensverzekeringen waarvan de verzekerde kapitalen kleiner zijn dan 100.000 fr. Daarnaast hebben nog eens 240.000 mensen een polis pensioensparen afgesloten. Een en ander blijkt uit de nieuwe brochure "De levensverzekering vandaag', uitgegeven door de Beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen (BVVO).