De lichamelijke tol van stress

Zich gesteund voelen door collega's en oversten is erg belangrijk om zich goed te voelen op het werk. Een recent onderzoek naar stress op de werkvloer wijst uit dat werknemers die zich niet sociaal ondersteund voelen, veel meer risico lopen op hart- en vaatziekten. De resultaten van het zogenaamde 'Belstress'-onderzoek werden afgelopen dinsdag aan de Gentse Universiteit voorgesteld.