Advertentie
Advertentie

De Lijn krijgt toestemming voor occasioneel vervoer

(tijd) - De Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), ook en beter bekend als De Lijn, krijgt van de Vlaamse overheid toestemming ook ongeregeld vervoer te verzorgen. Dat was nodig omdat de federale minister van Vervoer, Michel Daerden, De Lijn aangemaand had occasionele busritten, zoals bij de Gentse Feesten en Marktrock, te schrappen. Een en ander staat in het ontwerp van verzameldecreet bij de begroting voor 1999 dat dezer dagen in het Vlaams Parlement besproken wordt.De Vlaamse regering beperkt het zogenaamde programmadecreet bij de begroting sinds 1998 tot strikt budgettaire aangelegenheden. Daarmee is een einde gekomen aan de praktijk een programmadecreet vol te stoppen met de meest uiteenlopende bepalingen. Wel vraagt de Vlaamse regering het parlement sindsdien een tweede decreet goed te keuren, met beleidsmaatregelen die niet echt met de begroting te maken hebben. Het ontwerpdecreet 'houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begroting 1999' wordt vanaf deze week besproken in de betrokken commissies van het Vlaams Parlement.