De Lijn moet besparen als vakbonden extra loonsverhoging wensen

(tijd) - De Lijn moet besparingsmaatregelen doorvoeren als de vakbonden meer willen dan in het laatste voorstel tot CAO. Ingrid Lieten, directeur-generaal van de vervoersmaatschappij, laat dat in een mededeling weten aan de redactie. Vandaag zitten bonden, directie en sociaal bemiddelaar weer aan tafel nadat vorige week het ontwerpakkoord door het personeel verworpen werd.