De Lijn snoept 404 miljoen af van schatkist

(tijd) - Het Vlaamse gewest en De Lijn hebben een middel gevonden om met evenveel geld meer bussen te kopen. De nationale overheid is wel de dupe van deze kreatieve ingreep, zij dreigt op jaarbasis honderden miljoenen inkomsten te verliezen. Hoe komt dat? Door het financieren van investeringen door middel van kapitaalsubsidies in plaats van kredieten, wordt de BTW gerekupereerd. Op een bedrag van 2,5 miljard is dat meer dan 400 miljoen.