De loonkomponent

Het debat dat zich thans afspeelt rond de konkurrentiepositie doet denken aan de jaren zeventig, begin van de jaren tachtig. Door de inflatiegolf en de automatische indexering liepen in de jaren zeventig de loonkosten zo hoog op, dat België in zijn export een ernstige konkurrentiehandicap opbouwde tegenover onze buitenlandse handelspartners. Jarenlang werd er voor gewaarschuwd dat de lonen moesten gematigd worden, maar vergeefs. Elke matigingsinspanning botste steeds op het veto van de vakbonden en de toenmalige rooms-rode regering.