De maatregel van 100.000 frank: een algemene loonlastenverlaging

Langzaam maar zeker groeit een maatschappelijke consensus rond de vaststelling dat de kostprijs van de arbeid te hoog is en aldus dodelijk voor de werkgelegenheid. De hoge loonkosten en de loonkostenhandicap worden in aanzienlijke mate veroorzaakt door de kloof tussen netto- en brutoloon, de zogenaamde 'loonwig' (gevormd door belastingen en sociale bijdragen). Die ligt in België gemiddeld 5,4 procent hoger dan in Frankrijk, Nederland en Duitsland.