Advertentie
Advertentie

De magazijnier en 'zijn' magazijn

Zowel in handelsondernemingen als in productie-ondernemingen moeten handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en (half) afgewerkte producten opgeslagen worden. Dit vergt een hele organisatie, die in vele KMO's wordt onderschat. Men mag niet vergeten dat een goede organisatie niet enkel de efficiëntie in de onderneming verhoogt, maar ook het bestuur ervan vergemakkelijkt. En dan hebben wij het nog niet gehad over de jaarlijkse inventaris voor het opstellen van de jaarrekening. In het kader van een goed georganiseerd opslagproces moet een onderneming op zijn minst tien vuistregels in acht nemen. Hier volgt een overzicht.1. In de mate van het mogelijke moeten magazijnen 'gesloten' zijn. Dat betekent dat er geen ontvangsten of leveringen mogen plaatsvinden zonder dat een verantwoordelijke daartoe de toestemming heeft gegeven. Deze regel bevat twee aspecten. Ten eerste moet ervoor worden gezorgd dat de fysieke drempel om ongeregistreerde bewegingen te veroorzaken, groot genoeg is (zonder de noodzakelijke flexibiliteit in de werking van de onderneming te verliezen). Ten tweede moet de magazijnverantwoordelijke (door deze omstandigheden) verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor wat er in zijn magazijn moet liggen (of had moeten liggen).