De magische grot

In een beschouwend stukje uit 1935 geeft de Spaanse dichter Luis Cernuda (1902-1963) de lezer een les in poëtica mee. De essentie van de schriftuur schuilt in de tegenstelling tussen schijn en waarheid, tussen realiteit en verlangen. Een spanningsveld dat zowel een platonisch wereldbeeld als een sensuele geladenheid blootlegt en steeds in het teken van het ongrijpbare staat. De mooiste uitingen ervan goot Cernuda in lyrisch proza. Inge LANSLOTS