De man en de mythe

De Franse fotograaf Henri Cartier-Bresson (1908), de uitvinder en meesterlijke beoefenaar van het 'beslissende moment', is een monumentaal ijkpunt voor de moderne fotografie. Toch wordt er vaak op een bedenkelijke manier omgegaan met het oeuvre van deze reus van de fotografie. Ook de overzichtstentoonstelling in de Parijse Bibliotheque Nationale laat veel vragen onbeantwoord.Steven HUMBLET