Advertentie
Advertentie

De managers van ManageStefaan Huysentruyt

Bij Sigma Coatings in Manage gijzelen de werknemers in hun strijd tegen een collectief ontslag zes leden van het management. De directie trok naar de rechtbank. Die beval de vrijlating van de zes op straffe van een dwangsom. Maar het vonnis kon niet worden betekend bij gebrek aan zowel een aanwijsbare verantwoordelijke ter plekke als aan rechtspersoonlijkheid van de vakbonden. De actie bij Sigma Coatings is niet echt een precedent. Begin dit jaar hielden vakbondsafgevaardigden van Cockerill-Sambre al eens zes directieleden 24 uur vast. Enkele dagen later mocht een zestigtal kaderleden van Electrabel de kerncentrale van Tihange niet verlaten. Het verschil met Sigma Coatings is dat in beide gevallen directie en kaderleden zich bereid toonden om te blijven. Het stakingsrecht is bij ons niet wettelijk geregeld. Het vorige kabinet nam zich voor een einde te maken aan de wettelijke flou artistique rond stakingsacties. Het wilde daarmee zowel de werknemers- als de werkgeversorganisaties ter wille zijn. De werkgevers klaagden over de toename van wilde stakingsacties en de bezetting van hele bedrijfsterreinen door enkelingen. De vakbonden zagen met lede ogen aan dat de werkgevers steeds vaker en sneller naar de rechter stapten om stakingsacties te breken. Maar het stakingsrecht is een doos van Pandora, mocht Laurette Onkelinx in haar vorige leven als federale minister van Arbeid ondervinden. Elke regeling wijkt af van het status-quo en telt dus een winnaar en een verliezer. Bovendien vonden de sociale partners dat de regeling van een sociale materie bij uitstek tot hun bevoegdheid behoort en niet aan de politiek kan worden overgelaten. En dus sloten vakbonden en werkgevers begin 2002 het zogenaamde 'herenakkoord'. Hierbij beloofden de werkgevers bij sociale conflicten niet naar de rechtbank te stappen; de vakbonden zouden paal en perk stellen aan de wilde stakingen. Maar op het terrein bleef het akkoord dode letter: de werkgevers stappen nu om de haverklap naar de rechter en de wilde stakingen zijn geescaleerd tot heuse gijzelingen. Of gijzeling aan het uitgroeien is tot een nieuwe vorm van sociale actie, is onduidelijk. Wel duidelijk is dat het om een uitwas gaat, die de nochtans erg rekbare grenzen van het stakingsrecht ver overschrijdt. Uitwassen ondermijnen het systeem. Vandaar dat de vakbonden er goed aan doen de actie uitdrukkelijk te veroordelen. De hoge werkloosheid in de regio en het veel groter dan verwachte aantal ontslagen bij Sigma in Manage, zijn voor de actievoerders ongetwijfeld verzachtende omstandigheden. Maar ook niet meer dan dat. Ze praten de gijzeling geenszins goed. Het recht op staken omvat niet het recht op gijzelen. Gijzeling is een misdaad waarop een straf staat van 20 tot 30 jaar opsluiting.