Advertentie
Advertentie

De massacultuur van Salvador Dalí

(tijd) - Dit jaar herdenken we het feit dat Salvador Dalí honderd jaar geleden werd geboren. 'Maar weinigen weten wie ik echt ben', zei Salvador Dalí ooit. Bij de herdenking dit jaar weten we nog niet precies wie hij was. 'Een surrealistische nar', zegt zijn biograaf Maryle Secrest. Dat is wellicht de beste beschrijving van de Catalaanse schilder die zichzelf plaatste op het snijvlak van het paranormale delirium en de reïncarnatie van Narcissus.