De Matrix Digitale informatie: duurzaam maar niet voor eeuwig?

(tijd) - Experts waarschuwen ervoor dat onze hedendaagse geschiedenis voor een groot stuk verloren dreigt te gaan als we onze digitale opslagmethodiek niet herbekijken. Want hoewel digitaal opgeslagen informatie theoretisch gezien de tand des tijd zou moeten kunnen doorstaan, wordt de kans dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, steeds kleiner.