De Matrix Een ark voor de familie

(tijd) - De opwarming van het klimaat doet de zeespiegel stijgen en brengt steeds heviger regenval mee. De kans op overstromingen neemt daardoor jaar na jaar toe. Kunnen we ons blijven behelpen met steeds hogere dijken, zandzakjes en waterpompen? Of moeten we straks allemaal naar hogergelegen gebieden verhuizen? De Nederlanders zien een andere uitweg: drijvende of amfibische huizen.