De Mechelse Catechismus

(tijd) - Met een academische zitting werd vorig weekeinde in Antwerpen de honderdste verjaardag herdacht van de geboorte van Lode Craeybeckx (1897-1976), de gezagvolle burgemeester van de Scheldestad, de aristocratische intellectueel, de vooraanstaande socialist en de overtuigde flamingant. Van hem is het gevleugelde woord 'Antwerpen laat Brussel niet los', dat later werd uitgebreid tot 'Vlaanderen laat Brussel niet los'. Maar ook die tijd lijkt voorbij te zijn, nu de voorzitters van twee grote Vlaamse partijen menen dat Brussel hen niet aanbelangt.Marc van Peel en Louis Tobback hebben maandag herhaald dat de communautair-institutionele crisis in Brussel geen zaak van de federale regering is en dat de Brusselaars hun problemen zelf moeten oplossen. De vlaag van eensgezindheid verried de onderrichtingen uit de Wetstraat 16. Eerste minister Jean-Luc Dehaene koestert nog maar één doel: de eerste meidagen van 1998 halen. Elke delicate kwestie - of het nu om communautaire aangelegenheden of de hervorming van de ambtenarenpensioenen gaat - moet uit zijn buurt gehouden of op ijs gelegd worden tot België over een half jaar verzekerd zal zijn van een plaats in de Europese Muntunie. De kans dat het federale parlement dan meteen ontbonden wordt en er in juni vervroegde verkiezingen plaatsvinden, is overigens reëel. Zeker in het socialistische regeringskamp wordt erover gedacht de kiezers naar de stembus te roepen vóór zij vanaf september haast dagelijks beelden van het Grote Proces voor het Hof van Cassatie te zien zullen krijgen.