De mens is niet de baas van zijn eigen beelden

(tijd) - Michaël Borremans toont in het Gentse S.M.A.K. een overzicht van zijn schilderijen en tekeningen. Borremans maakt van de personages in zijn schilderkunstige portretten figuranten van een onbenoemd toneelstuk. De onbestemde activiteiten van deze in zichzelf gekeerde figuren, is bespiegelend noch nostalgisch. Het zijn eerder vormen van lethargie of narcose.