De menselijke vooruitgang: een wreedaardige illuzie?

(tijd) - Hoe kan men nu voor 'stabiliteit' zijn in een wereld waar één derde van de bewoners of 1,3 miljard mensen onder de armoedegrens leven? Hoe kan men spreken van vrede wanneer dagelijks 34.000 kinderen in het Zuiden op jonge leeftijd sterven, wegens ondervoeding en ziekte? Stabiliteit mag dan ook niet omwille van de stabiliteit worden nagestreefd. Zo luidt een van de besluiten in het boek 'Stabiliteit, Ontwikkeling en Democratie', dat werd samengesteld onder leiding van RUG-prof Ruddy Doom.De nieuwe wereldorde is er één vol interne en externe konflikten. De lijst van problemen oogt indrukwekkend: etnische problemen, grensgeschillen, religieuze konflikten, een gapende kloof tussen de levensomstandigheden van arm en rijk, een grootschalige verspreiding van wapens, de proliferatie van nucleair en ander massavernietigingsmateriaal, samenlevingen vol geweld waarin drugsbaronnen en guerrilla het geweldsmonopolie van de staat doorbreken, de heropkomst van het beroep van huursoldaat en tenslotte de toename van racisme en xenofobie, zelfs in de meest tolerante samenlevingen.