De metaalklank van de stad

(tijd) - Het Antwerpse ensemble voor hedendaagse muziek Champ d'Action is de komende dagen prominent aanwezig. Eerst zijn er twee concerten met werk van Luigi Nono, opgebouwd rond het mooie, nooit eerder in België gebrachte werk 'Quando Stanno Morendo'. Nadien is er, in het kader van 'De Klank van de Stad', 'Heavy Metal' van Serge Verstockt. We hadden een gesprek met componist Verstockt, oprichter en artistiek leider van het ensemble.