De milieumarkt in beweging

Niets beweegt op dit ogenblik heftiger in het Vlaams ekonomisch landschap als de milieusektor. Nieuwe bedrijven ontstaan, koncentratie door overnames neemt nog altijd toe, vele kleintjes haken af en nieuwe produkten en oplossingen worden haast dagelijks geboren. Kortom het leven in die Vlaamse milieumarkt is intens en de groei is exponentieel. Vooral de Vlaamse overheid heeft rechtstreeks de sektor in een hogere versnelling gebracht door het gedeeltelijk privatizeren van zowel de waterzuivering als de afvalverwerking. De waterzuiveringsmaatschappij, Aquafin moet dit jaar in totaal voor 7 miljard frank offertes uitschrijven. De tegenhanger voor het vaste afval, VLAR, wordt in het najaar aktief. Ook bij verbrandinsgovens gaat het om miljardenoperaties. Maar er is meer dan die mega- operaties, waar alle aandacht naar toe gaat en waar de giganten in de Europese milieusektor zo op azen om de stroom overheidsgelden uit het MINA-fonds mee te beheren. De vernieuwde en soms komplexe wetgeving wordt voor vele bedrijfsleiders nog moeilijk om volgen. Consultingbedrijven worden ingeschakeld en ook de hele service-markt groeit zienderogen. Het aantal consultingbureau's verdubbelt om de zeven jaar. Daarnaast is er nog de hele evolutie van de bedrijven naar milieuvriendelijke technieken, zodat ook engineeringbureaus nieuwe wegen moeten inslaan. Zo spreidt de milieusektor zich stilaan uit over diverse sektoren binnen de klassieke ekonomie en wordt het binnen enkele jaren steeds moeilijker die markt te definiëren. Nu spreidt ze zich uit als een olievlek, precies om de echte olievlekken in de ekonomie langzaam maar zeker en volledig te saneren.(Foto: Photo News)