De mislukking van het neoliberalisme

In de jaren 90 voerde Argentinië wel 80 procent van het neoliberale gedachtegoed uit op zijn economische beleid. Het land opende zijn economie voor wereldhandel en voor internationale kapitaalstromen; het streefde naar lage inflatie en een gezonde munt. Het zette alles in het werk om zijn juridische systeem zo aan te passen, dat alle beslissingen in lijn zouden liggen met de algemene regels en het trachtte het vertrouwen te creëren dat contracten ook zouden worden toegepast - los van de vraag of er steekpenningen waren gegeven.J. Bradford DeLong