Advertentie
Advertentie

De mobilofoons beginnen terug te komen

(tijd) - Weinige sektoren zijn zo snel gegroeid als de leasingsektor in het voorbije decennium. In 1990 begon de groei echter te vertragen, en in alle stilte wordt er gevreesd voor 1991. De leasingsektor leeft bij gratie van de investeringen, en als er niet geïnvesteerd wordt wordt er niet geleast. Daarbij komt dat klanten met afbetalingsmoeilijkheden wegen op de resultaten van de sektor. De eerste mobilofoons statussymbool van de jaren tachtig, vaak gefinancierd met leasing beginnen terug te komen. Ook in de leasingsektor werpt de Golfoorlog zijn schaduw ver vooruit.