De modale klubportefeuille

Tijdens de druk bijgewoonde jaarlijkse "Dag van de Voorzitters', die afgelopen zaterdag werd gehouden in het Berchemse Alpheusdal, gaf VFB-voorzitter Engelen de resultaten vrij van een in juni gehouden klub-enquête. Hieruit kwamen enkele verrassende gegevens naar voren, en vooral de vergelijking met de laatst gehouden gelijkaardige vragenronde van net vóór de oktober '87-krach is leerzaam.