De moralizering van de ekonomie

(tijd) - Bedrijfleiders zijn niet meer de 'onkreukbaren' van de jaren tachtig. Veel van de glamour van de wonderboys van het financieel-ekonomisch gebeuren is verbleekt. De roep om meer kontrole op het bedrijfsleven en een efficiëntere bestrijding van allerlei malversaties op financieel vlak neemt overhand toe. En ook de gevangenismuren hebben voor somigen nauwelijks nog geheimen. Hebzucht is goed, maar eerlijkheid is nog veel beter, zou wel eens de variante kunnen worden op het kapitalistische credo van de jaren tachtig. De roep om meer etiek in het bedrijfsleven is onmiskenbaar; de werkgevers zelf gaan dat debat overigens niet uit de weg. Maar het is even onmiskenbaar dat bij de publieke opinie een groeiend wantrouwen heerst jegens de bedrijfswereld en dat de handel en wandel van de patroons meer en meer vragen oproept. Gedeeltelijk moet dat ingegeven zijn door het feit dat de recessie de euforie van de jaren tachtig bruusk heeft afgestopt. Dat ondanks alle managementkwaliteiten bedrijven over kop gingen, sloten en dat de werkloosheid een steeds groter probleem aan het worden is.