De mythe van de moederliefde doorgeprikt

(tijd) - Moederliefde wordt traditioneel vaak beschouwd als iets goeds, iets bijna heiligs zelfs. In hun boek 'Moeders en dochters - een driehoeksrelatie' prikken Caroline Eliacheff en Nathalie Heinich die mythe door. De auteurs vinden dat de psychoanalyse te weinig aandacht heeft gehad voor de verhouding moeder-dochter, die vaak veel problematischer is dan ze lijkt. Aan de hand van voorbeelden uit de literatuur en de film tonen ze hoe verwarrend, manipulerend en fnuikend de moederfiguur voor een dochter kan zijn.