De netwerken achter de macht bij de Generale

BRUSSEL (tijd) - De laatste gouverneur van de Generale Maatschappij heette René Lamy en zijn mandaat werd abrupt afgebroken in 1988 als gevolg van de overnamestrijd rond de grootste holding van België. Historica Ginette Kurgan-Van Henteryk ging op zoek naar de voorgangers van Lamy, en vooral naar de netwerken die de goeverneurs van de Generale in het zadel brachten. Het is een mooie typologie van de macht, op het kruispunt van sociale geschiedenis en bedrijfsgeschiedenis.'Gouverner la Générale de Belgique' is geen klassiek geschiedenisboekje, evenmin een biografie van alle belangrijke leidende figuren of een schets van de zogenaamde '200 (rijkste) families'. Aan de oosprong liggen twee vragen: hoe werd de leiding van de Generale Maatschappij gerecruteerd, wie waren de figuren die deze kolos in financieel België bestierden. De gekozen periode (1830-1980) is niet toevallig en valt in grote lijnen samen met het unitaire België, het unitaire België waar ook de Generale voor stond. De tweede vraag van Ginette Kurgan-Van Henteryk is de vraag welk soort dynamiek de leiding te weeg brengt, welke grote strategische opties gelicht worden.