Advertentie
Advertentie

De nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkun

dige NormenDe Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft twee nieuwe adviezen klaar: 126/17, Bepaling van de aanschaffingswaarde van activa verkregen onder bezwarende titel of om niet en 126/18, Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura. Deze adviezen vormen een breuk met vroegere, niet gepubliceerde, standpunten van de commissie. Tot voor de afkondiging van deze nieuwe adviezen werd steeds uitgegaan van een strikte interpretatie van artikel 35, eerste lid KB W.Venn. dat stelt dat elk actief gewaardeerd moet worden aan zijn aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans moet worden opgenomen, uiteraard onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. De basis voor deze wijziging hangt nauw samen met de casus van het beursgenoteerde bedrijf Artwork Systems. Deze casus komt uitgebreid aan bod tijdens dit seminarie op 5 december.Inlichtingen: Sadi Podevijn, tel: 09/331.29.20, Stijn Goeminne, tel: 0475/26.94.46.Vlaanderen leertDe Edufora nodigen u van harte uit op hun studiedag van 10 december Vlaanderen leert, in t lang en in t breed. Op deze studiedag willen we de behoeftedetectierapporten inzake educatie voorstellen die uitgevoerd zijn in de regios Brussel, Halle-Vilvoorde en Leuven. Eduforum is een overlegorgaan voor volwasseneducatie en krijgt zijn werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid.Inlichtingen studiedag: Edufora Vlaanderen, Markiesstraat 1 Kamer 801, 1000 Brussel, tel: 02/553.40.27, e-mail: piet.desmet@ewbl.vlaanderen.be.Financieel Forum AntwerpenHet Financieel Forum regio Antwerpen houdt op 12 december een debatavond met drie ondernemers uit de Antwerpse regio die hun visie geven op Investeren in Antwerpen: een ondernemersvisie. Wouter Vervenne, journalist bij de Financieel-Economische Tijd, modereert Antoon Dieusaert, gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen, Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité Alcatel Bell en Ludo Verhoeven, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité Agfa-Gevaert.Inlichtingen: tel: 03/222.22.33, fax: 03/222.22.69.