De nieuwe ambtenaar

De ministerraad bespreekt vrijdag een eerste keer het nieuwe ambtenarenstatuut dat minister van openbaar ambt Langendries heeft uitgewerkt. Het bevat de algemene beginselen die gelden voor de ambtenaren van de administraties van zowel nationale overheid als gewesten en gemeenschappen, zo een 200.000 in totaal.