Advertentie
Advertentie

De nieuwe beurswet stelt statuut KBF ter diskussie

(tijd) - De tweede beurshervorming had een onverwachte agenda. Niet alleen werd de Europese richtlijn ingevoerd, maar meteen werd een belangrijk deel van de kontrole op de beurs hervormd. Het doel lijkt een hervorming van de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen (KBF) te zijn. De overtuiging groeit dat het statuut van de KBF op termijn onhoudbaar wordt. Het herdenken en herschrijven van dat statuut is eigenlijk al begonnen met de nieuwe beurswet.Over het doel van de beurshervorming zijn alle betrokken partijen het eens. De eerste bedoeling is de veiligheid, integriteit en doorzichtigheid van de beurs te herstellen zodat de likwiditeit en de aantrekkingskracht van de aandelenbeurs wordt vergroot. In het kader van de Europese integratie van beleggingsdiensten is een versteviging van de beurs van Brussel noodzakelijk, wil België ook volgende eeuw nog een aandelenbeurs die naam waardig hebben. Dat uitgangspunt wordt gedeeld door zowel het ministerie van financiën, de beurskommissies, de financiële wereld als de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen.