Advertentie
Advertentie

De nieuwe kilometervergoedingen

De administratie Financien was er snel bij om te bevestigen dat het nieuwe eenvormige tarief voor kilometervergoeding van 2,5 euro per kilometer ook kan gelden voor de prive-sector. De automatische indexatie is in principe enkel van toepassing voor de overheidssector. Behoudens contractuele afspraken is de indexatie van het kilometertarief in een relatie werknemer-werkgever niet afdwingbaar. Het geindexeerde tarief geldt in dit geval enkel als referentiepunt om te bepalen of de hoogte van een bepaalde kilometervergoeding belastingvrij kan worden uitgekeerd. Wie als werknemer vanaf 1 juli 2003 per kilometer een forfaitaire vergoeding van 0,2754 euro ontvangt voor het gebruik van zijn eigen wagen voor dienstverplaatsingen moet hierop geen belasting op sociale zekerheidsbijdragen betalen. Maar van forfaitaire vergoedingen wordt slechts aanvaard dat zij werkelijke kosten dekken van zodra het bedrag is vastgesteld op basis van ernstige normen. De administratie aanvaardt dat het kilometertarief voor de ambtenaren zo een ernstige norm is. In antwoord op een parlementaire vraag bevestigde de minister van Financien dat vergoedingen hoger dan de geindexeerd grens ook belastingvrij kunnen blijven. Hiervoor is wel het bewijs vereist dat de 'hogere kilometervergoeding die wordt toegekend overeenstemt met de gemiddelde kostprijs per kilometer'. Hoe die gemiddelde kostprijs moet berekend worden werd door de minister niet vermeld. In het koninklijk besluit van 20 juli 2000 staat een ingewikkelde berekeningsformule hoe men op een 'ernstige manier' de kostprijs van een personenwagen kan berekenen. Maar de administratie laat het gebruik van andere formules toe als ze gebaseerd zijn op 'ernstige normen'. We hebben zelf een ernstige norm aan de realiteit getoetst. De 'Autogids' is al sedert meer dan 20 jaar een autoriteit inzake het verschaffen van informatie en vergelijkingen tussen diverse modellen. Hun website 'www.automagazine.be' beschikt over de mogelijkheid om de kilometerprijs van een voertuig te berekenen. De formule is vrij uitgebreid. We berekenden de kilometerprijs van een Volkswagen Golf TDI met een aankoopprijs van 20.000 euro en een gebruiksduur van vijf jaar, een verkoopprijs van 5.500 euro na vijf jaar en 20.000 km jaarlijks gereden kilometers en een mini-omniumverzekering. Hierbij berekende de Autogids een kilometerprijs van 0,3615 euro/km. Bij de autoverkoop duiken ook steeds meer formules op onder de noemer 'private leasing'. Het is een financieringsformule waarbij de constructeur niet enkel de wagen financiert maar ook in een reeks diensten voorziet zoals onderhoud, verzekering en brandstofprovisie. Een formule die vroeger uitsluitend was voorbehouden voor de bedrijfssector maar die ook - zij het onder een licht gewijzigde juridische vorm - aan particulieren wordt aangeboden onder de vorm van een voorschot, met een aantal maandelijkse leasingtermijnen. Op het einde van de looptijd kan de wagen worden afgegeven of aangekocht. De combinatie van private leasing en kilometervergoeding kan interessant zijn voor werknemers of bedrijfsleiders met belangrijke kilometrages aan dienstverplaatsingen. De werknemer least dan zelf de wagen. Bij een private-leasingformule is het echter zeer gemakkelijk de werkelijke kilometerprijs te berekenen inclusief alle kosten. Wij vroegen 'ad random'-offertes op bij enkele leasemaatschappijen voor een private leasing met alle diensten en inclusief brandstofprovisie voor een met meerdere opties uitgeruste Mercedes E classe 220 CDI Avant-garde break-automaat voor een looptijd van 48 maanden op basis van 32.500 km jaarlijks gereden inclusief de brandstofprovisie. Na verrekening van het voorschot en de leasingtermijnen bedroeg de gemiddelde maandprijs 1.067 euro inclusief BTW en brandstofprovisie. Door deze maandprijs te vermenigvuldigen met 48 en vervolgens te delen door 32.500x 4 hetzij 130.000 km bekomt men de exacte kostprijs per kilometerprijs. In dit geval bedraagt deze 0,3939 euro per kilometer. De vennootschap mag dus aan de werknemer of bedrijfsleider belastingvrij 0,3940 euro uitkeren. Nadeel van dit systeem: prive-kilometers en kilometers woon-werkverkeer worden niet vergoed maar er zijn ook geen belastbare voordelen van alle aard aan te geven en evenmin dient men rekening te houden met mogelijke meerwaardebelasting bij de lichting van de aankoopoptie. Wie het schoentje past trekt het aan!